Kivääriharjoitusammunnat riistanhoitopiirin radalla (Nuhassa) parillisin viikoin torstaisin klo 17 alkaen.