Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laadittu 6.6.2018

1. Rekisterinpitäjä

Petäjäskosken kyläyhdistys
Y-tunnus: 1959220-2

2. Rekisterin nimi

Verkkopalvelurekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Markku Yppärilä
markku.ypparila@kotinet.com

4. Rekisterin käyttötarkoitus

  • Vieraskirjan ylläpito

Käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tietoja:

  • Yhteystiedot: nimi, paikkakunta, sähköposti
  • Muut asiakkaan itse antamat tiedot. Arkaluonteisia tietoja sisältävät tiedot tullaan poistamaan.

6. Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään vieraskirjan toimintojen kautta. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä. Lisätietoja evästeistä kohdassa 13.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa. Tietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. 

8. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. Vieraskirjaa hallinnoidaan käyttäjätunnuksilla.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

13. Evästeet ja muut käytetyt tekniikat verkkopalveluissa ja sovelluksissa

Verkkosivustomme kerää käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin voidaan palveluja kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi. Verkkopalvelin kerää automaattisesti seuraavia tietoja: ip-osoite, selaintieto sekä käyttöjärjestelmätieto. Tätä tietoa voivat vaadittaessa vain viranomaistahot yhdistää tiettyyn henkilöön.

Myös ulkopuoliset tahot voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme. Niiden avulla käyttäjälle voidaan tarjota kohdennettua mainontaa tai niitä voidaan käyttää eri sivustojen kävijämäärien, käyttötiheyden sekä uusien ja palaavien kävijöiden suhteen seurantaan.

Käyttämällä verkkosivustoamme suostut samalla siihen, että web-palvelin voi tallentaa koneellesi evästeitä.

Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden tarkoitus on parantaa käyttäjäkokemusta. Yleensä evästeet auttavat säilyttämään esimerkiksi käyttäjän syöttämiä informaatioita seuraavaa käyntiä varten sekä tarjoavat nimetöntä seurantadataa kolmannen osapuolen tarjoajille, kuten Google Analytics:lle. Periaatteena on, että evästeet tekevät selaamisesta parempaa. Evästeistä ei voida tunnistaa käyttäjää, eikä tästä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Evästettä voi myöhemmin, käyttäjän uudelleen vieraillessa sivustolla, käyttää vain sen tallentanut palveluntarjoajan web-palvelin.

Evästeiden käyttö on mahdollista myös estää. Ottamalla evästeet pois käytöstä, saatat myös estää selaamiesi sivustojen toimivuuden; jotkin toiminnot eivät ehkä toimi enää toivotulla tavalla.
Mikäli kuitenkin haluat lopettaa evästeiden tallentumisen omalle koneellesi sivustoltamme, ja kaikilta sivustoilta, joilla vierailet, onnistuu se kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Tutki oman selaimesi ohjemateriaaleja, josta todennäköisesti löydät apua evästeiden pois kytkemiseksi.

Voit tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista. Tällöin tunniste joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Tämä toimenpide ei kuitenkaan estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen.

Sivustoilla voidaan käyttää niin sanottuja yhteisöliitännäisiä, joiden avulla käyttäjä voi esimerkiksi jakaa valitsemaansa sisältöä sosiaalisen median palveluihin. Facebook, Twitter, Google, Instagram, WhatsApp ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoa omien, kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojensa mukaisesti.