HANHELAN METSÄSTYSSEURAN TALVIKOKOUS

Hanhelan metsästysseuran talvikokous su 17.2.2019 klo 13 Tsaarihovilla. Esillä sääntömääräisiä, juhlavuotta ja hirvenpyynnin yhteislupaa koskevat asiat. Tervetuloa! Hallitus.

Vastaa